Rozmery

Aký má byť stavebný otvor?

Najčastejšie otázka pri výbere interiérových dverí. Je to prvé otázka, ktorá musí byť zodpovedaná ešte pred tým ako si vhodné dvere vyberiete.

Pri vyberaní starej oceľovej zárubne sa často stretávame s problémom, hlavne v panelových bytovkách, že zárubňa je tenšia ako hrúbka múru. Hlavne v starších bytoch je panel okolo zárubne ukosený. Pri takomto úkose existujú dve alternatívy. Buď nová zárubňa a dvere nahradia starú zárubňu na pôvodnom mieste, alebo vysekáte celý úkos, zväčší sa vám aj šírka dverí o 10 cm a zárubňa bude hrubá ako múr. Napr. pôvodné 60 cm široké dvere by Vám nahradili 70 cm široké dvere.
dvere-otvor

Ako vypočítať potrebnú šírku dverí?

Na dvere 60tky potrebujeme šírku otvoru 60 cm + 8 až 10 cm. V takomto prípade šírka stavebného otvoru má byť minimálne 68 až 70 cm. Pri 70tkách dverách 78-80 cm. Vždy pripočítame k šírke dverám, ktoré tam chcete mať 8 až 10 cm.

Aká ma byť správna výška?

Výška stavebného otvoru musí byť dostatočne veľká, aby sa dvere do otvoru zmestili a nad obložkovou zárubňou vznikol priestor pre montážnu penu. Dostávame sa do rozmedzia 201 – 204 cm.